Samy Ben Amor
Directeur adjoint UFR Ingémédia,
Responsable Master IC Parcours DASI
TéléphoneEmail
Philippe Bonfils
Directeur UFR Ingémédia,
Responsable Master CN Parcours DEDI
TéléphoneEmail